Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn

by Stephen on September 21, 2009 · 3 comments

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

{ 3 comments… read them below or add one }

vinh March 29, 2012 at 4:16 pm

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi luyện ngục. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

Reply

Nga January 22, 2016 at 5:00 am

Mình là người theo đạo, có được trang này mình vui lắm, cảm ơn bạn đã tạo ra. Ôi mình thích quá. Mình cảm ơn nha. Xin Chúa ban nhiều nhiều ơn đến cho bạn.

Reply

Trí Linh May 26, 2016 at 4:25 am

Xin cho các linh hồn thanh sạch được lên chốn nghỉ ngơi.

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: