Phúc Thật Tám Mối

by Stephen on September 22, 2009 · 10 comments

Thứ nhất: Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Thứ hai: Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thứ ba: Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Thứ bốn: Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.
Thứ sáu: Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Thứ bảy: Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

 

Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

{ 10 comments… read them below or add one }

Dinh quan November 23, 2012 at 10:46 pm

Lay Chua la Cha nhan lanh, xin Chua hay giu gin con va noi nguoi duoc day on phuc lanh cu Chua. Amen.

Reply

HoangDanThanh November 1, 2013 at 7:22 am

Tạ ơn chúa vì muôn ngàn đời chúa vẫn chọn tình thương.

Reply

Trần văn tiệp March 4, 2014 at 1:12 pm

Lời chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi.

Reply

Tiến đạt .con chúa May 3, 2014 at 8:07 am

cảm tạ chúa .muôn ngàn đời con vẫn ngợi ca khen ngài.

Reply

Tinh tuyet November 3, 2014 at 6:59 am

Xin cho con biet thương yeu moi nguoi

Reply

Suong nguyen November 9, 2014 at 12:03 am

Nguyen on chua ban on

Reply

Yến như December 27, 2014 at 11:41 pm

Con cảm tạ Chúa

Reply

Thuan December 29, 2014 at 8:45 am

Lay chua da cho con binh yen

Reply

Vân November 19, 2015 at 10:57 pm

Con cảm tạ Chúa! xin Người soi sáng cho chúng con luôn sống trong Tám Mối Phúc Thật này! Amen

Reply

Chiên_Lạc December 14, 2015 at 3:11 pm

Amen…

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: