Kinh Sáng Soi

by Stephen on September 21, 2009 · 4 comments

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

{ 4 comments… read them below or add one }

Cư Lương August 7, 2012 at 5:12 pm

Xin có vị nào biết bài Kinh Sáng Soi/ Kinh Chúa Sáng Soi bằng tiếng Anh/English cho tôi biết. Vì chỗ tôi đang ở ít người Việt Nam mà người Mỹ thời nhiều. Tôi đã được nhiều ơn rất lớn lao từ bài Kinh nầy.

Reply

Tinh Le April 2, 2017 at 10:39 am

Prayer for God’s inspiration and help
Father,
may everything we do
begin with your inspiration
and continue with your saving help.
Let our work always find its origin in you
and through you reach completion.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever.
– Amen.
This is a collect from the liturgy. It appears in Morning Prayer on Monday of the First Week in Ordinary Time.

Reply

Paul Lu November 26, 2012 at 12:05 am

Khong biet loi cau nguyen nay co dung nhu kinh Sang Soi cua vietnam minh khong, nhung minh thay no tuong tu, vi vay thu post len xem. Hy vong lam ban hai long.

(This prayer is frequently used by Jesuits to begin classes and meetings.)

O Spirit of God, we ask you to help orient
all our actions by your inspirations,
carry them on by your gracious assistance,
that every prayer and work of ours
may always begin from you
and through you be happily ended.

Reply

Thu dung June 1, 2017 at 6:07 pm

Kính xin Chúa sáng soi cho con gái con trong kỳ thi này làm tốt được bài thi và đạt được nguyện vọng của bé. Con cầu xin lòng Chúa xót thương. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse. Amen

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: