Tất Cả Các Kinh

by Stephen on September 20, 2009 · 50 comments

tranghatmancoi

Nếu như quý anh chị có kinh nào mà Stephen chưa có, mong quý anh chị giúp gửi vào bằng cách dùng hộp bình luận dưới đây. Chân thành cám ơn!

{ 46 comments… read them below or add one }

Linh December 15, 2010 at 8:40 pm

Thanks you very much for your website, it very helpful that you have all the prayer posted. Thanks again.

Reply

BRANDON January 3, 2011 at 1:18 am

THANKS VERY MUCH…MAY GOD BLESS YOU…..

Reply

Thuy January 3, 2011 at 10:42 am

Thanks so much! I was so confused but now i’m definitely clear !

Reply

Hoang February 13, 2011 at 6:23 pm

Hi Steve,

Could you tell me the English version/names of the VN prayers (that you posted)…It is very useful to our children who like to familarize with the VN version across. Thank you so much!

Chao anh Hoang, Stephen da gui email cho anh.

Reply

Tuyet April 11, 2014 at 10:08 pm

Can I also get the English names of all the prayers here?

It would help it they were listed side by side

Thank you

Tuyet

Reply

Trần August 1, 2011 at 2:42 am

Happy ! God bless you so much . Thank you !

Reply

Hieu Bui November 25, 2011 at 9:44 am

Minh muon tim king cua tung vi Thanh, nhung khong co . Nhu vay muon doc duoc cac kinh do toi tim o dau?
neu chua co thi Conggiao .org co the post bai len duoc khong cam on!…

Reply

Thao Nguyen February 9, 2012 at 11:19 am

Kinh của từng vị thánh là sao bạn? Phải “Hạnh các thánh” không?

Reply

Nga October 22, 2012 at 7:23 pm

Ko phai dau do la kinh cua nhung vi thanh tieu bieu nhu kinh cua thanh Martino.

Reply

3dieu April 20, 2014 at 9:44 am

Theo mình, khi đọc kinh cầu các Thánh. Họ sẽ cầu bầu cùng Chúa thay cho ta. Vì các Thánh có công trạng và thần thế trước mặt Chúa hơn ta. Chúa làm phép lạ qua lời bầu cử của các Thánh.

Reply

ngoc April 26, 2012 at 4:04 pm

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM ĐỨC CHÚA GIÊ-SU

Lạy Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su đã thương chúng tôi vô cùng, ai kể cho xiết được những ơn Trái Tim cực thánh đã ban cho chúng tôi, từ khi Đức Chúa Giê-Su mới sinh ra thì Trái Tim người đã nghĩ đến chúng tôi là kẻ hèn mọn, mọi việc người làm, người đã làm vì chúng tôi. Người đã chịu đau đớn, đã chịu nạn, đã chịu chết, Trái Tim Người đã chịu cực khổ vì chúng tôi. Chúng tôi mê muội bấy lâu nay, chưa suy ơn Đức Chúa Trời nên. Xin Đức Chúa Trời tha tội tha vạ cho kẻ có tội. Chúng tôi là kẻ khốn khó chẳng biết làm thế nào mà đội ơn cho xứng đáng. Lạy ơn trên trời soi sáng thì chúng tôi mới biết Đức Chúa Giê-Su muốn cho người ta kính mến Trái Tim người cách riêng, thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, trong mình những thấy tội lỗi chẳng có sự gì lành đáng dâng cho Trái Tim cực thánh. Chúng tôi xấu hổ lắm, sấp mình xuống dưới chân đấng nhân lành vô cùng, chúng tôi hợp ý cùng bề trên mà dâng mình cho Trái Tim cực trọng Đức Chúa Giê-Su. Chúng tôi dâng linh hồn, xin Trái Tim gìn giữ cho sạch mọi tội, chúng tôi dâng xác, xin Trái Tim ban ơn cho được làm tôi Đức Chúa Trời. Mọi sự bề trong bề ngoài, mọi việc chúng tôi làm, sự sống, sự chết, tài trí của cải hết mọi sự, chúng tôi dâng cho Trái Tim thay thảy, dù khi chúng tôi được sự gì lành, dù khi phải sự gì khốn khó thì xin chịu bằng lòng cho sáng danh Trái Tim Đức Chúa Giê-Su.

Chúng tôi cũng dâng cả anh em họ hàng, xin Trái Tim gìn giữ cùng ban mọi ơn lành. Ớ Trái Tim cực thánh hãy cai trị trong lòng chúng tôi. Xin che chở chúng tôi cho khỏi chước ma quỷ, xin ban lòng tin cậy kính mến cho chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Trời, xin phá những sự dữ đang vây bọc tứ bề, xin cứu lấy chúng tôi trong giờ sau hết, xin ban mọi ơn lành cho các đấng giám mục chăn giữ con chiên Đức Chúa Giê-Su, xin phù hộ cho các thày cả được đẹp lòng Đức Chúa Trời, cùng xin giúp các đấng các bậc dậy dỗ chúng tôi cho nên. Lạy Trái Tim hay thương vô cùng, hãy chịu lấy trái tim hèn mọn chúng tôi, hãy ban lòng kính mến một ngày một hơn ở đời này, hãy đưa chúng tôi lên thiên đàng hưởng Trái Tim Đức Chúa Giê-Su đời đời chẳng cùng. Amen

Reply

MAI DUONG August 30, 2012 at 7:43 am

không có kinh Nghĩa Đức Tin ,Conggiao .org có thể post lên được không.Chân thành cảm ơn

Reply

vd Tran November 9, 2012 at 12:14 pm

nếu có thể được xin thêm kinh kính Thánh cả Giu-se. Cám ơn nhiều.

VD Tran

Reply

3dieu April 20, 2014 at 9:57 am

Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse
Lạy Thánh Giuse yêu dấu! Xin nhận con làm con của Cha.
Xin Cha chăm lo phần rỗi con, xin trông chừng con ngày đêm.
Xin gìn giữ con khỏi các dịp tội, xin cho con được trong sạch hồn xác.
Nhờ lời chuyển cầu của Cha với Chúa Giesu, cho con được lòng khiêm nhường, hy sinh và bỏ mình.
Một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giesu trong bí tích Thánh Thể.
Một tình yêu dịu ngọt dành cho Đức Maria, Mẹ con.
Một tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hội Thánh.
Lạy Thánh Giuse, xin ở cùng con khi sống và lúc chết. Xin cho con được sự phán xét may lành của Chúa Giesu. Chúa Cứu Thế nhân hậu của con. Amen.

Reply

Thanh Son January 13, 2013 at 10:35 pm

KINH NGHĨA ĐỨC TIN

Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ…), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, không khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.

Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng.

Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.

Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.

Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

Reply

Thanh Son January 13, 2013 at 10:39 pm

(Có nhiều bản kinh khác nhau về Ông Thánh Giuse và đây là một trong số đó)
KINH THÁNH GIUSE

Lạy thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời đến nỗi người ta có thể nói rằng: “Trên Trời thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này. Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bào chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này (…) Xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.

Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy. Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chúc lành cho chúng con. Amen.

Reply

Mynguyenvan April 10, 2014 at 6:10 am

đọc kinh thánh Giuse này có đọc thêm kinh gì thêm như lạy cha kính mừng xin cho bết

Reply

Binh Nguyen March 4, 2013 at 2:40 pm

Anh chị em nào biết kinh cầu Thánh Nicolas, xin cho mình nhé.
Rất cám ơn.

Reply

Dovanbinh March 26, 2013 at 6:08 am

Cam on cac ban rat nhieu da dup toi nho lai cac kinh ma toi da quen

Reply

Pham Thi To Giang March 30, 2013 at 11:31 am

Làm on chi dùm cách doc kinh câù le tai gia cho linh hon vùa moi qua doi. Cám on nhiêù

PTG

Reply

Chung April 3, 2013 at 1:16 pm

Jesu I Trust In You

Reply

Thien January 12, 2014 at 11:15 pm

Con xin cảm ơn!

Reply

Kathy February 2, 2014 at 12:36 pm

Hi Steven,
Xin hoi co kinh 5 dau thanh khong vay? Cam on truoc nhe. hihihi

Reply

Hong February 5, 2014 at 10:50 am

Da khong tim thay kinh mau nhiem thu nhat khi lan chuoi hat. Cam on.

Reply

Hồng võ February 23, 2014 at 12:17 pm

Cảm tạ Chúa đã thương chúng con. Cảm ơn tất cả những ai có công xây dựng trang wep này cho con được đọc kinh với Chúa một cách tâm tình.

Reply

Kim loan February 23, 2014 at 12:45 pm

Xin cho em xin kinh NU VUONG GIA DINH ( lay nu vuong gia dinh me o day voi chung con ) la cau kinh dau , em khong thuoc doan ket . Ai biet xin cho chi cho em , em cam on.

Reply

Thanh van March 7, 2014 at 8:26 pm

Co ai co kinh Hong An cho minh xin voi

Reply

Nguyễn Xuân Vĩnh Hiền March 14, 2014 at 1:13 am

Xin gởi bạn Kim Loan kinh Nữ Vương Gia Đình

Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ,Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai, đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở đây với chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau đượcsung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

Reply

Thanh Huong April 15, 2014 at 1:40 am

Mình muốn tìm Kinh Áo Đức Mẹ CAMÊLÔ ak……Cám ơn ạ!!!!

Reply

Trong Tu April 20, 2014 at 1:03 am

Lay chua. Xin Chua che cho gia dinh con. Bay h con dang o rat xa gia dinh con,nhung gia dinh con luon o trong tim con, con yeu thuong ho rat nhiu. Nhung gia dinh con lun say ra nhung chuyen bat dong. Con k bit faj lam the nao. Xin chua soi sang chi loi cho con. Amen

Reply

Mai van cung September 15, 2014 at 7:56 pm

Cảm ơn bạn nhiều về trang này. Mong bạn tìm giúp mình bản kinh về Sinh nhật Mẹ Maria. Xin Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, chúc lành cho bạn và gia đình bạn. Mong !

Reply

noho October 9, 2014 at 3:17 am

Cam ta thanh mau maria

Reply

dương October 30, 2014 at 1:25 pm

Có aj pít mua chuỗi hạt mân côi ở đâu không?

Reply

Nguyễn Linh November 2, 2014 at 9:06 am

Mình tìm mãi mà không có kinh xét mình.

Reply

Kgeis November 2, 2014 at 11:38 pm

Thank you very much for this wonderful website! I was wondering if you can tell what the English versions are in the following prayers:
1.Kinh Lạy Nữ Vương Gia Đình
2.Kinh Cám Ơn
3.Kinh Trông Cậy
4. Các Câu Lạy

Thanks!

Reply

Chau November 3, 2014 at 1:17 pm

Can I get the English verison of all the Kinh name & prayer?

Reply

Minh Trần November 29, 2014 at 1:12 am

cảm ơn..!..

Reply

Như ý December 13, 2014 at 9:54 pm

Cho mình hỏi kinh đầu hôm ban sáng là những kinh gì vậy ạ

Reply

Nguyền Thụy Minh Tâm April 20, 2015 at 12:05 am

Em muốn biết “Kinh cao sang”! Xin cho em bài kinh này với ah! Em cám ơn!

Reply

Linh Duong May 15, 2015 at 2:13 pm

Xin cho biết kinh lai me cuc cao. Cam on

Reply

Nguyễn Maria February 24, 2016 at 1:13 pm

Xin Chua nham loi chung con cau nguyen

Reply

Hung Huynh March 26, 2016 at 10:11 pm

This website is very helpful for Vietnamese Catholic people. Minh la` dao goc ma thu’ that khong thuoc het nhung kinh quan trong nay. That ho the.n! Nho website nay ma bay gio duoc doc kinh va giay cho con cai doc kinh.
Best regards,
Hung

Reply

Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017 at 10:49 pm

Kinh Vật Mọn
Chúng con là vật mọn, mà sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất u ám chuyển động, và đã vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm đến Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

Reply

Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017 at 10:50 pm

KINH PHỤC VỤ

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn sống phục vụ trong yêu thương

Nơi cộng đoàn, biết tâm đầu ý hợp.

Trong gia đình, biết mặn mà dễ thương.

Ngoài xã hội, biết đối xử tốt và thương xót.

Với mọi người, biết nhân nhượng và tôn trọng nhau.

Khi làm việc, biết siêng năng và tận tình.

Trong mọi sự, biết tha thứ, chịu đựng và tin tưởng.

Ở mọi nơi, luôn chiếu toả lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Trước cám dỗ, luôn chiến đấu để bền đỗ trong ơn thánh.

Nhờ đó, chúng con trở nên Tông Đồ được Chúa sai đi, để xây dựng hoà bình và làm chứng về Chúa cho mọi người. Amen.

Reply

Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017 at 10:52 pm

KINH VIẾNG HANG ĐÁ
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, là Con Đức Chúa Cha hằng có đời đời, Chúa đã giáng sinh làm người để cứu độ trần gian, chúng con hợp cùng Đức Mẹ và Thánh Giuse mà thờ lạy tạ ơn kính mến Chúa, chúng con đồng thanh với các Thiên Thần và các mục đồng mà chúc tụng Chúa rằng :
Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an hạnh phúc cho người trần gian.
Chớ gì lòng chúng con nên như hang đá cho Chúa giáng sinh, chớ gì lòng chúng con nên như máng cỏ cho Chúa ngự.
Lạy Đức Mẹ Maria. Mẹ đã sinh Chúa Giêsu cho loài người, xin giúp chúng con hăng hái loan truyền mầu nhiệm Giáng Sinh và Nhập Thể khắp nơi.
Lạy Đức Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ uy quyên cao sang, xin cho Tổ quốc và Giáo hội Việt Nam muôn ơn lành hồn xác, và cho mọi người nhận biết Đức Chúa Giêsu là Chúa Cứu Thế, và thương yêu nhau như Chúa truyền dạy.
Lạy Thánh Cả Giuse, là Đấng thay mặt Đức Chúa Cha nuôi dưỡng Chúa Giêsu ở trần gian, là Đấng rất mạnh thế hằng cầu bầu cùng Con Thánh của Người bênh vực che chở chúng con, xin cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường, chăm chỉ làm việc, mộ mến suy ngắm và thực hành Lời Chúa, để chúng con được sống an vui như Thánh Gia xưa.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con lĩnh được những ơn rất trọng bởi Mầu Nhiệm Nhập Thể. Amen.

Reply

Hương Kinh nguyện cầu January 13, 2017 at 11:03 pm

KÍNH THÁNH
ANDRÊ NGUYỄN KIM THÔNG

*******

Thân lạy Thánh Andrê Kim Thông
Khi còn sống ở đời này
Người đã nêu gương sáng
cho những người làm chủ gia đình
và cho những ai giúp việc nhà Chúa.
Người đã chung sức với Thánh Giám mục Stêphanô để mở rộng Nước Chúa,
đã hết lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria,
đã góp phần xây dựng đất nước
trong công cuộc khai khẩn đất hoang.
Sau hết, Người đã vui lòng lãnh lấy thập giá tù đày
và chịu chết vì đạo Chúa.

Xin cầu cho chúng con là con cháu
luôn noi gương Người
biết góp phần mở mang Nước Chúa,
làm chứng nhân cho Chúa Kitô,
biết yêu mến quê hương
và sẵn sàng đón nhận mọi gian lao thử thách dưới thế
hầu được cùng Người hưởng phúc trên trời.
Amen.

Reply

Leave a Comment