Sách Huấn Ca

by Stephen on October 12, 2009 · 0 comments

 1. Nguồn gốc khôn ngoan
 2. Lòng kính sợ Thiên Chúa
 3. Kiên nhẫn và tự chủ
 4. Khôn ngoan và ngay thẳng
 5. Kính sợ Ðức Chúa trong thử thách gian truân
 6. Nghĩa vụ đối với cha mẹ
 7. Khiêm tốn
 8. Kiêu ngạo
 9. Bác ái đối với người nghèo
 10. Khôn ngoan là nhà giáo dục
 11. E lệ và cả nể
 12. Giàu sang và tự đắc
 13. Cương quyết và tự chủ
 14. Tình bạn
 15. Học tập khôn ngoan
 16. Một số lời khuyên
 17. Những kẻ nghèo và người đau khổ
 18. Thận trọng thì suy đi nghĩ lại
 19. Cẩn thận
 20. Đàn bà con gái
 21. Đối xử với người ta
 22. Việc cai trị
 23. Chống tính kiêu ngạo
 24. Những người đáng trọng
 25. Đức khiêm nhường và lòng chân thật
 26. Đừng xem mặt bắt hình dong
 27. Cân nhắc và đắn đo
 28. Tin cậy vào một mình Thiên Chúa
 29. Coi chừng người gian ác
 30. Làm ơn làm phúc
 31. Bạn thật bạn giả
 32. Với đồng trang đồng lứa
 33. Đố kỵ và hà tiện
 34. Hạnh phúc của người khôn ngoan
 35. Tự do của con người
 36. Kẻ gian ác bị nguyền rủa
 37. Chắc chắn có thưởng phạt
 38. Thiên Chúa là thẩm phán
 39. Kêu gọi sám hối
 40. Thiên Chúa cao cả
 41. Con người chẳng là gì
 42. Cách thức trao tặng
 43. Suy nghĩ và tiên liệu
 44. Tự chủ
 45. Chống thói ba hoa
 46. Kiểm chứng điều nghe nói
 47. Khôn ngoan thật, khôn ngoan giả
 48. Nên nói hay làm thinh
 49. Những điều nghịch lý
 50. Tránh ăn nói vụng về
 51. Về sự khôn ngoan
 52. Các thứ tội
 53. Người khôn kẻ dại

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment