7 Phép Bí Tích

by Stephen on September 22, 2009 · 5 comments

Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: Là phép Rửa Tội
Thứ hai: Là phép Thêm Sức
Thứ ba: Là phép Mình Thánh Chúa
Thứ bốn: Là phép Giải Tội
Thứ năm: Là phép Xức Dầu Thánh
Thứ sáu: Là phép Truyền Chức Thánh
Thứ bảy: Là phép Hôn Phối

 

7 phép bí tích (long version)
– Tóm lược các mối và điều răn trong một trang: các mối và điều răn

{ 5 comments… read them below or add one }

Hoàng Canh Tân February 7, 2011 at 9:47 am

Cảm ơn Anh đã dầy công tạo dựng website này, đã giúp tôi rất nhiều trong tiến trình tham khảo, học hỏi Giáo lý CG.

Reply

Đoàn Gia Bảo July 13, 2013 at 11:25 am

Thanks anh nha, trường kêu về học kinh này nhưng ko biet may là có anh.

Reply

Kimthanh pham August 28, 2014 at 12:42 am

Toi rat thich cach viet nay. Toi cam on nhieu vi da viet len de cho toi doc .

Reply

Bao Dang November 30, 2014 at 12:23 pm

Toi thich cach viet nay va mang nay da lam cho toi hieu nhieu ve DAO THIEN CHUA GIAO

Reply

Vũ Nguyễn June 5, 2017 at 12:11 pm

Cảm mơn Anh đã tao dựng website này Em bị mất sách mai Cha khảo mà may là có Anh

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: